ANG BALANGKAS,ANG PANGATNIG AT ANG PANG-ANGKOP:ATING ALAMIN ANG PAHAYAG:OPINYON O KATOTOHANAN, GAWAIN 1 , PANUTO:Tukuyin kung anong uri ng pangatnig ang pangungusap sa bawat bilag.Piliin ang letra ng tamang sagot., 1.Sasabihin ko ang totoo kapag dumating na silang lahat.*, 1 point, A.Panubali, B.Pananhi, C..Panlinaw, D.Pamukod, 2.Nakapag-aral ka na ba?Kung gayon,matulog ka na.*, 1 point, A.Panapos, B.Panlinaw, C.Panulad, D.Paninsay, 3.Naospital siya dahil sa matinding ubo.*, 1 point, A.Panubali, B.Paninsay, C.Pananhi, D.Panlinaw, , 4.Ni ikaw o ako ay hindi dapat makialam sa kaanilang problema.*, 1 point, A.Panapos, B.Panlinaw, C.Pananhi, D.Pamukod, , 5.Maghanda ka na kung sasaka ka mamaya.*, 1 point, A.Panubali, B.Panapos, C.Pamukod, D.Panlinaw,ANG BALANGKAS,ANG PANGATNIG AT ANG PANG-ANGKOP:ATING ALAMIN ANG PAHAYAG:OPINYON O KATOTOHANAN


GAWAIN 1
PANUTO:Tukuyin kung anong uri ng pangatnig ang pangungusap sa bawat bilag.Piliin ang letra ng tamang sagot.

1.Sasabihin ko ang totoo kapag dumating na silang lahat. *

1 point

A.Panubali

B.Pananhi

C..Panlinaw

D.Pamukod

2.Nakapag-aral ka na ba?Kung gayon,matulog ka na. *

1 point

A.Panapos

B.Panlinaw

C.Panulad

D.Paninsay

3.Naospital siya dahil sa matinding ubo. *

1 point

A.Panubali

B.Paninsay

C.Pananhi

D.Panlinaw

 

4.Ni ikaw o ako ay hindi dapat makialam sa kaanilang problema. *

1 point

A.Panapos

B.Panlinaw

C.Pananhi

D.Pamukod

 

5.Maghanda ka na kung sasaka ka mamaya. *

1 point

A.Panubali

B.Panapos

C.Pamukod

D.PanlinawAnswer:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.