Amo a no, Karagdagang Gawain, Panuto: Pagkatapos mong pag aralan at matutuhan ang tungkol sa, Komprehensibong pagbabalita. Sunin mo kung ang sumusunod na ideyo mula sa, napag aralan ay sumasang-ayon ka o hindi. Isulat ang tsek sa kolumn /) kung sang, cyon at X) kung hindi, Isulat sa sagutang papel, Di sang, ayon, Pahayag, Sang, ayon, 1. Ang pagbabalita ay isang paraang ng paghahatid ng, impormasyon o balita sa pamamagitan ng telebisyon., 2. Ang pagbabalita rin ay isang pagsasahimpapawid ng, mga pang araw-araw na pangyayari sa lipunan,, pamahalaan sakuna, industriya, ogham at iba pang, mga paksa sa buong bansa at ibayong dagat., 3. Scriptwriter ang lumilikha ng iskrip na ginagamit sa, pagbabalita sa radyo., 4. Ang radio broadcasting ay ang pagbabalita gamit ang, one-way wireless transmission mula sa mga estasyon ng, radyo papunta sa ating mga radyo., 5. Ang kailangan sa Newscasting ay nagtataglay ng, mahahalagang impormasyon mula sa pang-araw-araw, na pangyayari, 6. Ang balita ay anumang pangyayari na kagaganap, lamang, naiiba sa karaniwan, may katotohanan, at, walang kinikilingan., 7. Ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng, pagbabasa ng pahayagan, pakikinig sa radyo, at, panonood ng telebisyon., 8. Maraming uri ng mga balita. Ito ay maaaring panlokal,, pambansa, at pandaigdigan. Sa paksa, ang balita ay, maaaring pang-edukasyon, pangkabuhayan,, pantahanan, panlibangan, pampalakasan, at, pampulitika., 9. Ang isa sa katangian ng isang manunulat ng balita, ay matalas ang pang-amoy sa balita. Alam kung saan, makapangalap ng datos., 10. Pabalitang Lathalain, hindi diretsahan ang paglalahad, ng datos at ginagamitan ng makabagong pamatnubay., 13Amo a no


Karagdagang Gawain
Panuto: Pagkatapos mong pag aralan at matutuhan ang tungkol sa
Komprehensibong pagbabalita. Sunin mo kung ang sumusunod na ideyo mula sa
napag aralan ay sumasang-ayon ka o hindi. Isulat ang tsek sa kolumn /) kung sang
cyon at X) kung hindi, Isulat sa sagutang papel
Di sang
ayon
Pahayag
Sang
ayon
1. Ang pagbabalita ay isang paraang ng paghahatid ng
impormasyon o balita sa pamamagitan ng telebisyon.
2. Ang pagbabalita rin ay isang pagsasahimpapawid ng
mga pang araw-araw na pangyayari sa lipunan,
pamahalaan sakuna, industriya, ogham at iba pang
mga paksa sa buong bansa at ibayong dagat.
3. Scriptwriter ang lumilikha ng iskrip na ginagamit sa
pagbabalita sa radyo.
4. Ang radio broadcasting ay ang pagbabalita gamit ang
one-way wireless transmission mula sa mga estasyon ng
radyo papunta sa ating mga radyo.
5. Ang kailangan sa Newscasting ay nagtataglay ng
mahahalagang impormasyon mula sa pang-araw-araw
na pangyayari
6. Ang balita ay anumang pangyayari na kagaganap
lamang, naiiba sa karaniwan, may katotohanan, at
walang kinikilingan.
7. Ito ay maaaring makuha sa pamamagitan ng
pagbabasa ng pahayagan, pakikinig sa radyo, at
panonood ng telebisyon.
8. Maraming uri ng mga balita. Ito ay maaaring panlokal,
pambansa, at pandaigdigan. Sa paksa, ang balita ay
maaaring pang-edukasyon, pangkabuhayan,
pantahanan, panlibangan, pampalakasan, at
pampulitika.
9. Ang isa sa katangian ng isang manunulat ng balita
ay matalas ang pang-amoy sa balita. Alam kung saan
makapangalap ng datos.
10. Pabalitang Lathalain, hindi diretsahan ang paglalahad
ng datos at ginagamitan ng makabagong pamatnubay.
13​

Answer:

Explanation:357u,qa328,8,Leave a Reply

Your email address will not be published.