Alin saga sumusunod na tempo mark ang may ibigsabihin na “Katamtaman”, A.moderato. C.largo, B.presto. D.largoAlin saga sumusunod na tempo mark ang may ibigsabihin na “Katamtaman”


A.moderato. C.largo

B.presto. D.largo​

Answer:

A.moderato

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.