Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapaleta ng pagpapahalaga sa, reporma sa ekonomiya at pagicatatag ng monopolyo sa tabaco. Isaiat ang tamang, bilang ng tamang sagot sa sagutang papel., 1, Pagbabayad ng mga Pilipino ng tamang buwis, 2, Pagbibigay ng tamang kabayaran sa serbisyo ng, mga Pilipino, 3, Pangongolekta ng mga Pilipino ng kabayaran ng, sobra-sobra, Pagbibigay ng tamang sahod sa mga, manggagawang Pilipina, 5, Pandaraya ng mga Espanyol sa mga PilipinoAlin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapaleta ng pagpapahalaga sa


reporma sa ekonomiya at pagicatatag ng monopolyo sa tabaco. Isaiat ang tamang
bilang ng tamang sagot sa sagutang papel.
1
Pagbabayad ng mga Pilipino ng tamang buwis
2
Pagbibigay ng tamang kabayaran sa serbisyo ng
mga Pilipino
3
Pangongolekta ng mga Pilipino ng kabayaran ng
sobra-sobra
Pagbibigay ng tamang sahod sa mga
manggagawang Pilipina
5
Pandaraya ng mga Espanyol sa mga Pilipino​

Answer:

5 pandaraya ng mga espanyol sa mga pilipino


Leave a Reply

Your email address will not be published.