Alin sa mga sumusunod na musical term ang literal na isinalin sa “mabagal na mabagal”?, A.melody. C.largo, B.presto. D.tempo,Alin sa mga sumusunod na musical term ang literal na isinalin sa “mabagal na mabagal”?


A.melody. C.largo

B.presto. D.tempo


Answer:

Alin sa mga sumusunod na musical term ang literal na isinalin sa “mabagal na mabagal”?

A.melody. C.largo

B.presto. D.tempo


Leave a Reply

Your email address will not be published.