Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasama sa mga inakusa kay Don Rafael na naging dahilan ng pagtatagal niya sa loob ng bilangguan?, A. Kasabwat ng mga tulisan, B. Nangangamkam ng mga lupain, C. Nagtatago ng larawan ng tatlong paring binitay, D. Hindi pagbabayad nang tama sa mga trabahador niyaAlin sa mga sumusunod ang HINDI kasama sa mga inakusa kay Don Rafael na naging dahilan ng pagtatagal niya sa loob ng bilangguan?


A. Kasabwat ng mga tulisan
B. Nangangamkam ng mga lupain
C. Nagtatago ng larawan ng tatlong paring binitay
D. Hindi pagbabayad nang tama sa mga trabahador niya​

Answer:

C

Explanation:

have a nice day bro <33333Leave a Reply

Your email address will not be published.