Alin sa mga pangyayari sa bansa ang nagbigay wakas sa diktadurang Marcos, Lagyan ng bituin ang tamang sagot sa sagutang papel, 1. Pagmamalabis ng kapangyarihan ng pamahalaan, 2. Pagtalikod ng mga sundalo sa pamahalaan, 3. Pag-alis sa karapatang bumoto, 4. Pagbagsak ng ekonomiya, 5. Pandaraya sa snap election, 6. Pagkakaroon ng mga rali at demonstrasyon, 7. Pag-iral ng cronyism, 8. Pagdami ng mga turista sa bansa, 9. Kawalan ng paggalang sa mga karapatang pantao, 10. Pagkawala ng katarunganAlin sa mga pangyayari sa bansa ang nagbigay wakas sa diktadurang Marcos


Lagyan ng bituin ang tamang sagot sa sagutang papel
1. Pagmamalabis ng kapangyarihan ng pamahalaan
2. Pagtalikod ng mga sundalo sa pamahalaan
3. Pag-alis sa karapatang bumoto
4. Pagbagsak ng ekonomiya
5. Pandaraya sa snap election
6. Pagkakaroon ng mga rali at demonstrasyon
7. Pag-iral ng cronyism
8. Pagdami ng mga turista sa bansa
9. Kawalan ng paggalang sa mga karapatang pantao
10. Pagkawala ng katarungan​

Answer:

1./

2./

3.

4

5/

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.