alamin natin kung ano-ano ang iyong natutuhan sa ating aralin ngayon punan ng wastong salita upang mabuo ang pahayag isulat sa iyong sagutang papel ayon sa aking paaralan ang tatay ng maikling pakikipag-usap sa isang palakaibigan ng impormal na paraan ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng at ang at ang mga palabas na parehong nilalagyan imulat ang kaisipan ang tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunanalamin natin kung ano-ano ang iyong natutuhan sa ating aralin ngayon punan ng wastong salita upang mabuo ang pahayag isulat sa iyong sagutang papel ayon sa aking paaralan ang tatay ng maikling pakikipag-usap sa isang palakaibigan ng impormal na paraan ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng at ang at ang mga palabas na parehong nilalagyan imulat ang kaisipan ang tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunan ​

Answer:

Ang natutunan ko sa module ay mag Aral ng mabuti at mag tiyaga sa module kahit mahirap


Leave a Reply

Your email address will not be published.