Ain sa Pagkatuto Bilang 1: Panuto: Pag-aralan at gawin ang sumusunod:, 1. Bleking – 2M, 2. Change step – 2M, 3. Hop polka-8M, 4. Hayon-Hayon – 4M, 5. Do-si-do-6M, 1. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos mo maisagawa ang gawain?, 2. Paano mo isinagawa ang mga kasanayan sa pagsasayw ng katutubong sayaw?, 3. Bakit kailangan matutunan ang mga kasanayan sa pagsasayaw?Ain sa Pagkatuto Bilang 1: Panuto: Pag-aralan at gawin ang sumusunod:


1. Bleking – 2M
2. Change step – 2M
3. Hop polka-8M
4. Hayon-Hayon – 4M
5. Do-si-do-6M
1. Ano ang iyong naramdaman pagkatapos mo maisagawa ang gawain?
2. Paano mo isinagawa ang mga kasanayan sa pagsasayw ng katutubong sayaw?
3. Bakit kailangan matutunan ang mga kasanayan sa pagsasayaw?​

Answer:

1.Naramdaman ko ay masaya at napagod din

2.Isinagawa ko at ginalingan ko sumayaw ng katutubo nag exercise muna ako bago ko sayawin.

3.Kailangan natin Ito matutunan sa pagkat kailangan natin Ito sa grade 6 at hangang grade 10

Hope it helps^_^

#CARRYONLEARNING


Leave a Reply

Your email address will not be published.