A rolling ball possesses ______?A rolling ball possesses ______?​

Answer:

Loss of Pride o Kawalan ng Karangalan-sanhi ng impluwensya ng mga dayuhan,nabuo sa isipan ng mga tao na lahat ng galing sa kanluran ay mabuti at magaling at siyang naging dahilan kung bakit ang mga mamamayan nito ay nawawalan ng interes sa sariling kultura at produkto.


Leave a Reply

Your email address will not be published.