A. Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang PS kung ito ay, Pasalayasay, PT kung Patanong, PU kung Pautos/Pakiusap, o PD kung Padamdam., Lagyan din ng angkop na bantas ang patlang na nasa hulihan ng bawat pangungusap., 1. Aha, diyan ka pala nagtatago -, 2. Magdala ka ng bulaklak bukas, 3. Sasalubong ba kayo sa paliparan, 4. Magdamag siyang gising dahil sa kanyang proyekto, 5. Kumakain ba ng wasto si Mimay 2014A. Panuto: Suriing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang PS kung ito ay


Pasalayasay, PT kung Patanong, PU kung Pautos/Pakiusap, o PD kung Padamdam.
Lagyan din ng angkop na bantas ang patlang na nasa hulihan ng bawat pangungusap.
1. Aha, diyan ka pala nagtatago –
2. Magdala ka ng bulaklak bukas
3. Sasalubong ba kayo sa paliparan
4. Magdamag siyang gising dahil sa kanyang proyekto
5. Kumakain ba ng wasto si Mimay —​

Answer:

1. PD

2. PU

3. PT

4. PS

5. PT

Hope it helps

sorry nalang po kung mali pero sigurado naman po ako na tama yanLeave a Reply

Your email address will not be published.