A. Panuto: Batay sa isang pangyayari sa inyong lugar o barangay, sumulat ng isang, ulat. Gawin ito sa sagutang papel. Gawing gabay ang rubrik sa ibaba.A. Panuto: Batay sa isang pangyayari sa inyong lugar o barangay, sumulat ng isang


ulat. Gawin ito sa sagutang papel. Gawing gabay ang rubrik sa ibaba.​

nasa picture po ang sagot

Explanation:

pa brainliest po plsLeave a Reply

Your email address will not be published.