A. Panuto: Anong uri ng suliranin o hamon ang tinutukoy sa bawat bilang? Isulat sa, sagutang papel kung ito ay Panlipunan, Pangkabuhayan o Pampulitika,, 1. Naging malawakan ang pangungutang sa ibang bansa., “2. Ibat ibang samahan na may ibat ibang simulain ang natatag.”, 3. Tumaas ang antas ng krimen sa bansa., 4. Ang mga mayayaman at mga pulitiko ay nagtatag ng, kani-kanilang private army., 5. DUITTATTI org ruw Urtiny nwunu patutuluit ons, mapayapang reporma., “6. Patuloy na umangkat ang Pamahalaang Marcos, kayat tumaas din”, ang halaga ng mga bilihin., 7. Patuloy na yumaman ang mga kapitalista at patuloy namang, naghirap ang mga mahihirap., 8. Ang mga manggagawa at mag-aaral ay halos araw-araw na, laman ng lansangan upang mag-rally o magdemonstrasyon laban, sa pamahalaang Marcos., help me., June 01,2021A. Panuto: Anong uri ng suliranin o hamon ang tinutukoy sa bawat bilang? Isulat sa


sagutang papel kung ito ay Panlipunan, Pangkabuhayan o Pampulitika,
1. Naging malawakan ang pangungutang sa ibang bansa.
2. Ibat ibang samahan na may ibat ibang simulain ang natatag.
3. Tumaas ang antas ng krimen sa bansa.
4. Ang mga mayayaman at mga pulitiko ay nagtatag ng
kani-kanilang private army.
5. DUITTATTI org ruw Urtiny nwunu patutuluit ons
mapayapang reporma.
6. Patuloy na umangkat ang Pamahalaang Marcos, kayat tumaas din
ang halaga ng mga bilihin.
7. Patuloy na yumaman ang mga kapitalista at patuloy namang
naghirap ang mga mahihirap.
8. Ang mga manggagawa at mag-aaral ay halos araw-araw na
laman ng lansangan upang mag-rally o magdemonstrasyon laban
sa pamahalaang Marcos.

help me.
June 01,2021​

Answer:

1. panlipunan

2.panlipunan

3. panlipunan

4.pampulitika

5

6.pangkabuhyan

7.pangkabuhayan

8.pampulitika

Explanation:

hope its help


Leave a Reply

Your email address will not be published.