A. Nasusuri ang mga programang pangkabuhayan at pampolitika at ang, epekto nito sa pamumuhay ng tao., Suriin ang mga pahayag. Lagyan ng hugis pus, ) ang bilog, kung ang pahayag ay makabubuti sa ekonomiya ng bansa at, Tatsulok (A) kung hindi., 1. Patuloy na tumataas ang mga pagpapahalagang moral ng mga, Pilipino, 2. Dinidisiplina ang mga opisyal ng pamahalaan na nasasangkot sa, korapsiyon at anomalya., 3. Nagtutulungan ang mga Pilipino, mayaman o mahirap sa paglutas, ng mga problema sa bansa., 4. Pagtungo ng mga mahuhusay na manggagawa at propesyonal na, Pilipino gaya ng doctor, nars, at guro sa ibang bansa upang doon, magtrabaho., 5. Pagkakaroon ng malawakang pang-aabuso at pagnanakaw ng mga, opisyal ng pamahalaan sa kaban ng bayan., 6. Pagkawala ng tiwala ng lokal at dayuhang negosyante sa, ekonomiya ng bansa., 7. Paglaganap ng subersiyon at mga kilos-protesta laban sa, pamahalaan, 8. Pagkakaroon ng mga kalamidad o sakuna sa bansa., 9. Pagbigay ng, insentibo, at komprehensibong programang, ., 10. Pagpapaayos ng mga kalsada, , tulay, irigasyon ng mga sakahan sa, mga baryoA. Nasusuri ang mga programang pangkabuhayan at pampolitika at ang


epekto nito sa pamumuhay ng tao.
Suriin ang mga pahayag. Lagyan ng hugis pus
) ang bilog
kung ang pahayag ay makabubuti sa ekonomiya ng bansa at
Tatsulok (A) kung hindi.
1. Patuloy na tumataas ang mga pagpapahalagang moral ng mga
Pilipino
2. Dinidisiplina ang mga opisyal ng pamahalaan na nasasangkot sa
korapsiyon at anomalya.
3. Nagtutulungan ang mga Pilipino, mayaman o mahirap sa paglutas
ng mga problema sa bansa.
4. Pagtungo ng mga mahuhusay na manggagawa at propesyonal na
Pilipino gaya ng doctor, nars, at guro sa ibang bansa upang doon
magtrabaho.
5. Pagkakaroon ng malawakang pang-aabuso at pagnanakaw ng mga
opisyal ng pamahalaan sa kaban ng bayan.
6. Pagkawala ng tiwala ng lokal at dayuhang negosyante sa
ekonomiya ng bansa.
7. Paglaganap ng subersiyon at mga kilos-protesta laban sa
pamahalaan
8. Pagkakaroon ng mga kalamidad o sakuna sa bansa.
9. Pagbigay ng
insentibo
at komprehensibong programang
.
10. Pagpapaayos ng mga kalsada
, tulay, irigasyon ng mga sakahan sa
mga baryo​

Answer:

Salamat po sa point Sana po mauulit

Explanation:

Thanks for point:


Leave a Reply

Your email address will not be published.