A. Kahon-Lugan, Panuto: Basahin ang sumusunod na pangungusap. Sa iyong papel, buoin ang, hinihinging salita ng kahon gamit ang pakahulugan sa bawat bilang,, 1. Ako ang mga karapatan na kinakailangan mo para sa iyong buhay bilang tao., 2. Ako ang pangkalahatang pamantayan ng karapatang pantao para sa lahat ng, bansa mula pa man noong 1948., 3. Ako ang talaan ng pinagsama-samang karapatan ng bawat tao na inisa-isa ng, Listado sa Artikulo II ng Saligang-Batas ng 1987,, 4. Ako ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang, pantao ng mga Pilipino., 5. Ako ang mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado., pasagot po salamatA. Kahon-Lugan


Panuto: Basahin ang sumusunod na pangungusap. Sa iyong papel, buoin ang
hinihinging salita ng kahon gamit ang pakahulugan sa bawat bilang,
1. Ako ang mga karapatan na kinakailangan mo para sa iyong buhay bilang tao.
2. Ako ang pangkalahatang pamantayan ng karapatang pantao para sa lahat ng
bansa mula pa man noong 1948.
3. Ako ang talaan ng pinagsama-samang karapatan ng bawat tao na inisa-isa ng
Listado sa Artikulo II ng Saligang-Batas ng 1987,
4. Ako ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang
pantao ng mga Pilipino.
5. Ako ang mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado.
​pasagot po salamat

Answer:

1.Karapatang Pantao

2.UDHR

3.Katipunan ng mga karapatan

4.CHR

5.Mabuhay

Explanation:

Sana po makatulog


Leave a Reply

Your email address will not be published.