A. Ano ang mahalagang dulot ng pananaliksik sa buhay mo bilang mag-aaral?, isulat sa patalaiang pamamaraan sa iyong saguiang papel.A. Ano ang mahalagang dulot ng pananaliksik sa buhay mo bilang mag-aaral?


isulat sa patalaiang pamamaraan sa iyong saguiang papel.​

Answer:

nasa picture po yung sagot

Explanation:

sana po makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.