A. 90 araw, C. 160 alaw, B. 120 araw, D. 180 araw, 3. Siyam (9) na taon nang nakatira si Cora sa kaniyang lolo at lola. Humigit-kumulang ilang linggo na, siyang nakatira sa kanila?, A. 468 linggo, C. 364 linggo, D. 346 linggoA. 90 araw


C. 160 alaw
B. 120 araw
D. 180 araw
3. Siyam (9) na taon nang nakatira si Cora sa kaniyang lolo at lola. Humigit-kumulang ilang linggo na
siyang nakatira sa kanila?
A. 468 linggo
C. 364 linggo
D. 346 linggo​

Answer:

A.

Step-by-step explanation:

kung Mali man pakiayos nalng


Leave a Reply

Your email address will not be published.