______1. Hindi nagdeklara ng batas militar ang Pangulo sa panahon ng kapayapaan ng, bansa. Ang konsepto ng karapatang pantao ay nakapaloob sa Magna Carta., ______2. Si Luis ay hindi kaagad ikinulong ng walang sapat na dahilan. Ang konsepto , ng karapatang pantao ay nakapaloob sa Petition ng Karapatan., ______3. Sinusunod ni Jim ang patakarang pagsusuot ng face shield at face mask na , ipinatutupad sa kanilang barangay., ______4. Kahit may karapatang manatili si Amy sa Amerika pinili pa rin niyang , manirahan sa Pilipinas., ______5. Lumalahok si Joy sa mga programa ng pamahalaan tulad ng pagtatanim ng , mga halaman sa kagubatan______1. Hindi nagdeklara ng batas militar ang Pangulo sa panahon ng kapayapaan ng


bansa. Ang konsepto ng karapatang pantao ay nakapaloob sa Magna Carta.

______2. Si Luis ay hindi kaagad ikinulong ng walang sapat na dahilan. Ang konsepto

ng karapatang pantao ay nakapaloob sa Petition ng Karapatan.

______3. Sinusunod ni Jim ang patakarang pagsusuot ng face shield at face mask na

ipinatutupad sa kanilang barangay.

______4. Kahit may karapatang manatili si Amy sa Amerika pinili pa rin niyang

manirahan sa Pilipinas.

______5. Lumalahok si Joy sa mga programa ng pamahalaan tulad ng pagtatanim ng

mga halaman sa kagubatan​

Answer:

1.Mali

2.Tama

3.Tama

4.Tama

5.Tama

Explanation:

yan po

pahart po at pa followLeave a Reply

Your email address will not be published.