_____1. Ano ang mabigat na dahilan ni Dr. Jose Rizal upang isulat ang dalawang nobela, gayong batid niyang ito ay magiging mitsa ng sariling buhay?, A. upang lisanin ng pamahalaang Kastila ang ating bansa, B. upang dulutan ng huling handog ang tatlong paring martir, C. upang bigyan ng hustisya ang sinapit ng kaniyang pamilya, D. upang gisingin ang natutulog na diwang makabayan ng mga Pilipino, _____2. Alin sa mga suliraning panlipunan ang higit na maiuugnay sa sarili niyang kananasan?, A. Pang-aabuso sa kababaihan, B. Paglabag sa karapatang pantao, C. Pangangamkam sa mga ari-arian, D. Pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga namamahala, _____3. Ang sumusunod ay mga kalagayang panlipunan noong naisulat ang El Filibusterismo MALIBAN sa isa., A. Ang pagtatakda ng pamahalaan ng mga polisiyang monopolyo gaya ng tabako., B. Ang pagkakaroon ng mga programang nagtataguyod sa mga karapatan ng kababaihan., C. Pangangamkam ng mga lupain ng mga katutubo ng mga prayle at korporasyon ng mga, pari., D. Pagkakaroon ng sapilitang paggawa ng mga kalalakihang nasa edad 16 hanggang 60, nang walang bayad., Brainiest po plsssss_____1. Ano ang mabigat na dahilan ni Dr. Jose Rizal upang isulat ang dalawang nobela


gayong batid niyang ito ay magiging mitsa ng sariling buhay?
A. upang lisanin ng pamahalaang Kastila ang ating bansa
B. upang dulutan ng huling handog ang tatlong paring martir
C. upang bigyan ng hustisya ang sinapit ng kaniyang pamilya
D. upang gisingin ang natutulog na diwang makabayan ng mga Pilipino
_____2. Alin sa mga suliraning panlipunan ang higit na maiuugnay sa sarili niyang kananasan?
A. Pang-aabuso sa kababaihan
B. Paglabag sa karapatang pantao
C. Pangangamkam sa mga ari-arian
D. Pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga namamahala
_____3. Ang sumusunod ay mga kalagayang panlipunan noong naisulat ang El Filibusterismo MALIBAN sa isa.
A. Ang pagtatakda ng pamahalaan ng mga polisiyang monopolyo gaya ng tabako.
B. Ang pagkakaroon ng mga programang nagtataguyod sa mga karapatan ng kababaihan.
C. Pangangamkam ng mga lupain ng mga katutubo ng mga prayle at korporasyon ng mga
pari.
D. Pagkakaroon ng sapilitang paggawa ng mga kalalakihang nasa edad 16 hanggang 60
nang walang bayad.

Brainiest po plsssss

Answer:

1.d

2.d

3.d

san tama yung answer ko lahat


Leave a Reply

Your email address will not be published.