____8.Mag ukol ng atensyon sa kalapit na kumakain., TAMA221a O MALI\xd72026____8.Mag ukol ng atensyon sa kalapit na kumakain.

TAMA√ O MALI×…​

Answer:

mali ×

Explanation:

U pang makapag focus yung kumakain sa kanilang kinakain


Leave a Reply

Your email address will not be published.