9., Sa bansang ito nagsimula ang Renaissance. Ang, bagong yamang pumasok sa mga lungsod sa Europa, ay nagging susi sa pag-unlad ng kulturang, renaissance.Sumiibol ang mga bagong ideyang, political na nagbigay batayan upang mahubog ang, renaissance sa bansang ito.se9.


Sa bansang ito nagsimula ang Renaissance. Ang
bagong yamang pumasok sa mga lungsod sa Europa
ay nagging susi sa pag-unlad ng kulturang
renaissance.Sumiibol ang mga bagong ideyang
political na nagbigay batayan upang mahubog ang
renaissance sa bansang ito.se​

Answer:

Ang Renaissance ay isang panahon sa Europa, mula ika-14 hanggang ika-17 dantaon, at itinuturing na nagtulay sa pagitan ng Gitnang Kapanahunan at ng makabagong kasaysayan. Nagsimula ito bílang isang pagkilos na kultural sa Italya noong hulihan ng Gitnang Kapanahunan at tuluyang kumalat sa iba pang bahagi ng Europa, na nagpaumpisa sa Sinaunang Makabagong Panahon. Nakatuon ang tradisyonal na pananawa sa mga maagang modernong aspeto ng Renasimiyento at hinihimok na pagtigil ito ng nakaraan, ngunit nakatuon ang mga mananalaysay ngayon sa mga edad medyang aspeto at hinihimok na karugtong ito ng gitnang panahon.12

Explanation:

Thats the answer


Leave a Reply

Your email address will not be published.