8. Pagsunud-sunurin ang hakbang sa paglalagay ng text sa, larawan., (1) I-click ang text tool., (2) I-drag ito kung saang bahagi ng larawan mo ito, gustong ilagay., (3) I-drag ang cursor sa bahagi ng larawan hanggang, lumabas ang text box., (4) I-type ang text at i-format ito sa font style, size at, kulay na gusto mo., A. 1-2-3-4 B. 1-3-4-2 C. 1-4-2-3 D. 1-2-4-3, -9. Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Anong uri ng brush tool, ang ginamit sa pagpipinta ng larawan?, A. Air Brush, B. Calligraphy Brush, C. Oil Brush, D. Watercolor Brush8. Pagsunud-sunurin ang hakbang sa paglalagay ng text sa


larawan.
(1) I-click ang text tool.
(2) I-drag ito kung saang bahagi ng larawan mo ito
gustong ilagay.
(3) I-drag ang cursor sa bahagi ng larawan hanggang
lumabas ang text box.
(4) I-type ang text at i-format ito sa font style, size at
kulay na gusto mo.
A. 1-2-3-4 B. 1-3-4-2 C. 1-4-2-3 D. 1-2-4-3
-9. Pagmasdan ang larawan sa ibaba. Anong uri ng brush tool
ang ginamit sa pagpipinta ng larawan?
A. Air Brush
B. Calligraphy Brush
C. Oil Brush
D. Watercolor Brush

1.B
2.D

Explanation:

Correct me if i’m wrong


Leave a Reply

Your email address will not be published.