8. Alin ang hindi kabilang sa labindalawan gawain na makatutulong sa ating, bansa ayon kay Alex Lacson?, A. Laging humingi ng opisyal na resibo, B. Magbayad ng buwis, C. Palaging nahuhulli sa pagpasok sa trabaho, D. Sumunod sa batas trapiko. Sumunod sa batas, 9. Si Maria ay hindi nahuhuli sa kanyang pinapasukang trabaho at masipag sa, kanyang gawain. Anong katangian ng isang mabuting pilipino ang taglay ni, Maria?, A. Laging humihingi ng opisyal na resibo, B. Maglingkod ng maayos sa pinapasukan, C. Nagbabayad ng buwis, D. Sumusunod sa batas8. Alin ang hindi kabilang sa labindalawan gawain na makatutulong sa ating


bansa ayon kay Alex Lacson?
A. Laging humingi ng opisyal na resibo
B. Magbayad ng buwis
C. Palaging nahuhulli sa pagpasok sa trabaho
D. Sumunod sa batas trapiko. Sumunod sa batas
9. Si Maria ay hindi nahuhuli sa kanyang pinapasukang trabaho at masipag sa
kanyang gawain. Anong katangian ng isang mabuting pilipino ang taglay ni
Maria?
A. Laging humihingi ng opisyal na resibo
B. Maglingkod ng maayos sa pinapasukan
C. Nagbabayad ng buwis
D. Sumusunod sa batas​

Answer:

8 C

9 D hope it nakatulong pa brainliest po


Leave a Reply

Your email address will not be published.