7. Claim: Being grounded is a good idea depending on what they did., Counterclaim:7. Claim: Being grounded is a good idea depending on what they did.
Counterclaim:​

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5

Tingnan ang larawan sa itaas, gumawa ng isang saknong na tula ukol dito.

Isulat ito sa sagutang papel.

Rubriks

Pamantayan

1 2. 3 4 5

Nasunod ang anyo ng ginawang tula.

Naipakita ang pagiging malikhain sa

paggawa ng tula.

Naipadama ang damdamin sa tulang

isinulat.

Naipakita ang pagiging malikhain.

5- Pinakamahusay 2- Mapaghuhusay pa

4- Mahusay

1- Nangangailangan pa ng pagsasanay

3- Katanggap-tanggap

Gawain sa Pagkatuto Bilang 6

Humingi ng tulong ng iyong magulang o kapatid, mula sa ginawang tula

sa gawaing pagkatuto bilang 5, gawin itong awit na nasa anyong unitary.

Pagsanayang awitin ang komposisyon at awitin ito sa harap ng mga

magulang. (Maaaring ivideo ang gawain at ipadala sa guro). Markahan

ang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek (Vang tamang kolum ng

rubriks sa baba.

Rubriks

1

3 4

Pamantayan

5

Naawit nang may wastong tono ang

komposisyon.

Naipakita ang pagiging malikhain sa

paggawa ng awit.

Naipadama ang damdamin ng awit.

Naipakita ang kasiyahan sa pag-awit.

5- Pinakamahusay 2- Mapaghuhusay pa

4- Mahusay

1- Nangangailangan pa ng pagsasanay

3- Katanggap-tanggap


Leave a Reply

Your email address will not be published.