6.sa palagay mo, kung ikaw si haring Fernando,bukod sq paghawak ng espada ,saan mo sila sasanayin?6.sa palagay mo, kung ikaw si haring Fernando,bukod sq paghawak ng espada ,saan mo sila sasanayin?​

Answer:

pagiging matapang at matiyaga


Leave a Reply

Your email address will not be published.