6. Bakit maraming Espanyol ang tumutol sa panunungkulan ni Carlos Maria de la Torre bilang, gobernador – heneral ng bansa?, A. Pagpapatapon niya kay Rizal sa Dapitan, B. Pagpapatapon niya sa mga Espanyol pabalik sa Espanya, C. Pagbibigay niya ng mataas na posisyon sa mga Pilipino sa pamahalaan., D. Pagbibigay niya ng magandang pribilehiyo at pakikitungo sa mga Pipino6. Bakit maraming Espanyol ang tumutol sa panunungkulan ni Carlos Maria de la Torre bilang


gobernador – heneral ng bansa?
A. Pagpapatapon niya kay Rizal sa Dapitan
B. Pagpapatapon niya sa mga Espanyol pabalik sa Espanya
C. Pagbibigay niya ng mataas na posisyon sa mga Pilipino sa pamahalaan.
D. Pagbibigay niya ng magandang pribilehiyo at pakikitungo sa mga Pipino​

Answer:

T4NG4 TO MAG SAGOT WAG NYOTO TULUNGAN


Leave a Reply

Your email address will not be published.