6. Alin sa sumusunod ang isang sistema ng pamahalaan na mga mamamayan, ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawan na, pinili nila sa malayang halalan?, a. Pamahalaang Aristokrasya, C. Pamahalaang Diktatoryal, b. Pamahalaang Demokrasya, D. Pamahalaang Monarkiya6. Alin sa sumusunod ang isang sistema ng pamahalaan na mga mamamayan


ang humahawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga kinatawan na
pinili nila sa malayang halalan?
a. Pamahalaang Aristokrasya
C. Pamahalaang Diktatoryal
b. Pamahalaang Demokrasya
D. Pamahalaang Monarkiya​

Answer:

b. Pamahalaang DemokrasyaLeave a Reply

Your email address will not be published.