6-7 Ano ano ang maging dahilan upang unti-unting umusbong ang, nasyonalismo sa mga Pillpino?6-7 Ano ano ang maging dahilan upang unti-unting umusbong ang
nasyonalismo sa mga Pillpino?​

Answer:

  • Dahil sa pagtangkilik Ng mga pilipino sa mga imported o State side.
  • Dahil sa mga impormasyon na nababasa o naririnig na galing sa ibang bansa.
  • Dahil sa pagyakap ng mga pilipino sa kultura Ng ibang bansa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.