6-10 Simbolo na ginamit ng mga bayani upang ipakita ang damdaming NASYONALISMO.6-10 Simbolo na ginamit ng mga bayani upang ipakita ang damdaming NASYONALISMO.​

Answer:

kailangan ng points lodi sory sory


Leave a Reply

Your email address will not be published.