5. Katuwang ng Pamahalaan ang Agrikultural na sektor sa pagsulong ng, kaunlaran. Anong pakinabang ng agrikultura ang higit na nakakatulong sa pang araw, araw na pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino?, A. Nagbibigay ng kita at hanapbuhay sa mga mamamayan, B. Nadadagdagan ang Dolyar ng Pilipinas sa mga iniluluwas sa Pandaigdigang, pamilihan, C. Pinoproseso nito ang produkto na tutugon sa pangangailangan ng tao, D. Ang mga labis na manggagawa ay pinapakinabangan ng ibang sector5. Katuwang ng Pamahalaan ang Agrikultural na sektor sa pagsulong ng


kaunlaran. Anong pakinabang ng agrikultura ang higit na nakakatulong sa pang araw
araw na pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino?
A. Nagbibigay ng kita at hanapbuhay sa mga mamamayan
B. Nadadagdagan ang Dolyar ng Pilipinas sa mga iniluluwas sa Pandaigdigang
pamilihan
C. Pinoproseso nito ang produkto na tutugon sa pangangailangan ng tao
D. Ang mga labis na manggagawa ay pinapakinabangan ng ibang sector​

Answer:

a. nagbibigay ng kita at hanapbuhay sa mga mamamayan

Explanation:

sana makatulong:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.