5.Basahing muli ang usapan at magtala ng sampung salita sa ibaba na ginamit, bilang pangngalan, pang-uri, pandiwa, pang-abay, pang-angkop, pangatnig, at pang-ukol sa usapan., Halimbawa:, Bb.Ramos-pangngalan, 6., 2., 3., 9., 10., 1. Bor Ramos, 7., 8., 4., 5.5.Basahing muli ang usapan at magtala ng sampung salita sa ibaba na ginamit


bilang pangngalan, pang-uri, pandiwa, pang-abay, pang-angkop, pangatnig
at pang-ukol sa usapan.
Halimbawa:
Bb.Ramos-pangngalan
6.
2.
3.
9.
10.
1. Bor Ramos
7.
8.
4.
5.

asan po yung picture

wala po bang picture


Leave a Reply

Your email address will not be published.