5. Alin sa mga pangungusap ang nagsasabi ng kahalagahan ng pagbabahagi ng, kakayahan sa iba?, A. Nakakaabala sa mga gawain kung nagtuturo sa iba ng kakayahan, B. Nagpapasaya at nakakatulong sa kapwa., C. Nakakapagod at nauubusan ng mga kakayahan dahil napunta sa iba., D. Nakalulungkot magbahagi ng kakayahan dahil matatalo ka.5. Alin sa mga pangungusap ang nagsasabi ng kahalagahan ng pagbabahagi ng


kakayahan sa iba?
A. Nakakaabala sa mga gawain kung nagtuturo sa iba ng kakayahan
B. Nagpapasaya at nakakatulong sa kapwa.
C. Nakakapagod at nauubusan ng mga kakayahan dahil napunta sa iba.
D. Nakalulungkot magbahagi ng kakayahan dahil matatalo ka.​

Answer:

b.nagpapasaya at nakakatulong sakapwa


Leave a Reply

Your email address will not be published.