4. Tayain ang pag-unawa sa mga paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagsagol ng, sumusunod na mga tanong, :, 1. Ano ang kahulugan ng katapatan? Tukuyin ang mga pamamaraan na ginagawa mo, sa pagsasagawa ng mga angkop at praktikal na kilos sa pagsasabuhay ng kanyan, sa salita at gawe, 2. Ipaliwanag ang mabubuting bunga ng katapatan sa salita at sa gawa sa paghubog, ng pagkatao ng isang kabataan, ., . Ano-ano ang mabubuting bunga sa pamayanan kung ang mga mamamayan a, may katapatan sa kanilang salita at sa kanilang gawa!, 4. Ipaliwanag ang kabutihan sa sariling pagkatao ng pagbibigay ng na, kapuwa gabay ang diwa ng pagmamahal, .4. Tayain ang pag-unawa sa mga paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagsagol ng


sumusunod na mga tanong
:
1. Ano ang kahulugan ng katapatan? Tukuyin ang mga pamamaraan na ginagawa mo
sa pagsasagawa ng mga angkop at praktikal na kilos sa pagsasabuhay ng kanyan
sa salita at gawe
2. Ipaliwanag ang mabubuting bunga ng katapatan sa salita at sa gawa sa paghubog
ng pagkatao ng isang kabataan
.
. Ano-ano ang mabubuting bunga sa pamayanan kung ang mga mamamayan a
may katapatan sa kanilang salita at sa kanilang gawa!
4. Ipaliwanag ang kabutihan sa sariling pagkatao ng pagbibigay ng na
kapuwa gabay ang diwa ng pagmamahal
.​

Answer:

Ang katapatan ay isang URI Ng salita na kaya natin panindigan sapagkat pag Tayo ay tapat sa ating sarili ay madami Ang ating matutunan.at higit sa lahat kailangan natin Ang katapatan sa bawat Isa ay mahalaga sa buhay Ng isang tao…lalong Lalo na sa sa diyos..Leave a Reply

Your email address will not be published.