4. Bakit daungan ng mga bansa ang kadalasang unang kinukuha ng mga Kanluranin?, A. Upang makontrol ang mga pampalasa at pagkuha ng mga ginto, B. Upang mapagtayuan ng mga negosyo katulad ng beach resorts, C. Upang mahikayat ang mga turista na pumunta o manirahan sa bansang sinakop, D. Upang makuha ang mga yamang-tubig ng sinakop na bansa, help4. Bakit daungan ng mga bansa ang kadalasang unang kinukuha ng mga Kanluranin?


A. Upang makontrol ang mga pampalasa at pagkuha ng mga ginto
B. Upang mapagtayuan ng mga negosyo katulad ng beach resorts
C. Upang mahikayat ang mga turista na pumunta o manirahan sa bansang sinakop
D. Upang makuha ang mga yamang-tubig ng sinakop na bansa

help​

Answer:

cguro yung letrang A.

Explanation:

sana makatulong.


Leave a Reply

Your email address will not be published.