4., Anong pangyayari ang isinasaad ng 2 taludtoda, A nasakop ng mga moro ang bayan ng mga Kristiyano, B. ibang bandila ang kanilang natatanaw sa sariling bayan, C. tanda nang pagkatalo kapag bandila ay pinalitan, D. bandilang nakawagayway ang simbolo ng tagumpay.4.


Anong pangyayari ang isinasaad ng 2 taludtoda
A nasakop ng mga moro ang bayan ng mga Kristiyano
B. ibang bandila ang kanilang natatanaw sa sariling bayan
C. tanda nang pagkatalo kapag bandila ay pinalitan
D. bandilang nakawagayway ang simbolo ng tagumpay.​

Answer:

c

Explanation:

dahil nagpalit na angwatawat


Leave a Reply

Your email address will not be published.