4. Anong mga bagay ang ginawa ni Mother Teresa upang tulungan, ang mga may sakit, mga bata, at mga kababaihan4. Anong mga bagay ang ginawa ni Mother Teresa upang tulungan


ang mga may sakit, mga bata, at mga kababaihan​

Answer:

Itinatag niya ang Missionaries of Charity upang makatulong

Explanation:

Yan lang po yung alam ko. Sana makatulong (☆▽☆)


Leave a Reply

Your email address will not be published.