4. Ano ang ginagawang pagbabago sa Sistema ng edukasyon sa bansa sa panahon, ng gatas Militar?, a. Pagbabago ng uri ng pamahalaan sa bansa, b. Pagkakaroon ng walang taong programa para sa edukasyon, c. Pagkakaroon ng pagsasanay sa pagsusundalo ng mga babaeng mag-aaral sa, hayskul, d. Pagpapatupad sa patakarang bilingual o paggamit ng wikang Filipino at Ingles, sa pagtuturo, 5. Sino ang mga nagsilbing tagapayo at tagapangasiwa ng Pangulo, sa panahon ng, Batas Militar?, a. Ang mga sibilyang teknokrat, b. Ang mga dayuhang mangangalakal sa Pilipinas, c. Ang mga tagapamahala sa kapakanan ng Pangulo, d. Ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang pagpupulong4. Ano ang ginagawang pagbabago sa Sistema ng edukasyon sa bansa sa panahon


ng gatas Militar?
a. Pagbabago ng uri ng pamahalaan sa bansa
b. Pagkakaroon ng walang taong programa para sa edukasyon
c. Pagkakaroon ng pagsasanay sa pagsusundalo ng mga babaeng mag-aaral sa
hayskul
d. Pagpapatupad sa patakarang bilingual o paggamit ng wikang Filipino at Ingles
sa pagtuturo
5. Sino ang mga nagsilbing tagapayo at tagapangasiwa ng Pangulo
sa panahon ng
Batas Militar?
a. Ang mga sibilyang teknokrat
b. Ang mga dayuhang mangangalakal sa Pilipinas
c. Ang mga tagapamahala sa kapakanan ng Pangulo
d. Ang mga kinatawan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang pagpupulong​

Kasagutan:

  1. A.
  2. C.

#AnswerForTrees

#Invicible – Pyscho – Mafia SquadLeave a Reply

Your email address will not be published.