4. Ang_____ay ginagamit ng mga mananahi sa, pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kung tayo ay, nagpapatahi ng mga damit., 5.ginagamit ang_____ sa pagsukat ng mahahabang linyang kapag nagtuturo4. Ang_____ay ginagamit ng mga mananahi sa


pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kung tayo ay
nagpapatahi ng mga damit.

5.ginagamit ang_____ sa pagsukat ng mahahabang linyang kapag nagtuturo ​

Answer:

4.??

5.ruler pi ba??

sna tama..Leave a Reply

Your email address will not be published.