4. Ang magkapareha ay iikot pakanan o cookwise (na ang parehong kanang, siko ay halos magkadikit) habang naglalakad o gumagamit ng ibang uri ng, hakbang pansayaw. Alin sa mga larawang ang tinukoy ng posisyon na ito.4. Ang magkapareha ay iikot pakanan o cookwise (na ang parehong kanang


siko ay halos magkadikit) habang naglalakad o gumagamit ng ibang uri ng
hakbang pansayaw. Alin sa mga larawang ang tinukoy ng posisyon na ito.​

Answer:

yes

Explanation:

dahil paraan sa pagsayaw


Leave a Reply

Your email address will not be published.