4. Alin sa sumusunod ang hindi pakinabangan ng pagrerecycle?, A Mas maiksi ang panahon at kaunting pera ang nagagamit, B. Napepreserba ang mga likas na yaman, C. Mas maraming bubuksan na landfill o mababang lupang tatambakan ng basura, D. Nababawasan ang trabaho ng mga basurero, 5. Kapag nirerecycle ang basura , magiging ano ang mga ito?, A Nagagawang mga bagong hilaw na materyal, B. Nagagawang bagong basura, C. Nagagawang bagong basurahan, D. Pinaliliit lamang para madaling itapon4. Alin sa sumusunod ang hindi pakinabangan ng pagrerecycle?


A Mas maiksi ang panahon at kaunting pera ang nagagamit
B. Napepreserba ang mga likas na yaman
C. Mas maraming bubuksan na landfill o mababang lupang tatambakan ng basura
D. Nababawasan ang trabaho ng mga basurero
5. Kapag nirerecycle ang basura , magiging ano ang mga ito?
A Nagagawang mga bagong hilaw na materyal
B. Nagagawang bagong basura
C. Nagagawang bagong basurahan
D. Pinaliliit lamang para madaling itapon​

Answer:

4. C

5. A

Explanation:

Hope this helps!! pa BRAINLIEST po please!Leave a Reply

Your email address will not be published.