3. Tinatayang panahon ng kabihasnang Griyego nang umusbong ang, konsepto ng mamamayan. Ano ang tawag sa kalagayan o katayuan ng, isang tao bilang miyembo ng isang pamayanan o estado?, A. Pagkamamamayan, B. Pagboto, C. Pagkamakabayan, D. Pagkamakabansa3. Tinatayang panahon ng kabihasnang Griyego nang umusbong ang


konsepto ng mamamayan. Ano ang tawag sa kalagayan o katayuan ng
isang tao bilang miyembo ng isang pamayanan o estado?
A. Pagkamamamayan
B. Pagboto
C. Pagkamakabayan
D. Pagkamakabansa​

Answer:

A

Explanation:

hope it helps

#CaryOnLearningLeave a Reply

Your email address will not be published.