3. Malawak ang nasasakupan ng Agrikultura. Maraming gawain ang nakapaloob dito., Alin sa mga sumusunod na Gawain ang angkop sa Agrikultura?, A. Pagmimina ng ginto upang gawing alahas, B. Pagsusuplay ng isda sa mga pagawaan ng sardinas, C. Pagkakabit ng kawad ng kuryente sa mga poste, C. Pagtanggap ng mga labada mula sa mga kapitbahay3. Malawak ang nasasakupan ng Agrikultura. Maraming gawain ang nakapaloob dito.


Alin sa mga sumusunod na Gawain ang angkop sa Agrikultura?
A. Pagmimina ng ginto upang gawing alahas
B. Pagsusuplay ng isda sa mga pagawaan ng sardinas
C. Pagkakabit ng kawad ng kuryente sa mga poste
C. Pagtanggap ng mga labada mula sa mga kapitbahay​

Answer:

B. Pagsusuplay ng isda sa mga pagawaan ng sardinas


Leave a Reply

Your email address will not be published.