3 mahalagang kaalam tungkol sa CEDAW3 mahalagang kaalam tungkol sa CEDAW​

Answer:

KINIKILALA NITO ANG KAPANGYARIHAN NG KULTURA AT TRADISYON SA PAGPIGIL NG KARAPATAN NG BABAE, AT HINAHAMON NITO ABG STATE PARTIES NA BAGUHIN ANG STEREOTYPES, KOSTUMBRE AT MGA GAWI NA NAGDIDISKRIMINA SA BABAE.Leave a Reply

Your email address will not be published.