3. Kung ang bawat isa ay hindi, magpapakita ng malasakit sa ating, kapaligiran, ano sa palagay mo ang, mangyayari sa ating bansa?3. Kung ang bawat isa ay hindi


magpapakita ng malasakit sa ating
kapaligiran, ano sa palagay mo ang
mangyayari sa ating bansa?​

Answer:

Magiging magulo at makalat at hindi aangat ang ating ansa magkakaroon ng mga sakit ang mga tao at panahon ngayon ng covid ay dadami ang mga may covid 19 kaya tapat mag pakita ng malasakit sa kapaligiran.

Explanation:

#hope its help.

thank you


Leave a Reply

Your email address will not be published.