3. Isa sa muling nagtayo ng artipisyal na daanang tubig., NANDDIREFEDPESSSLE3. Isa sa muling nagtayo ng artipisyal na daanang tubig.
NANDDIREFEDPESSSLE​

WHAT THERS NOTHING TO SEE LOL


Leave a Reply

Your email address will not be published.