3. Halaga ng perang ibibgay ng Amerika kung, tatanggapin ng Pilipinas ang Parity Rights, 4. Nagbibigay ng pantay na karapatan ng mga Pilipino, at Amerikano na malinang ang mga likas na, pinagkukunang-yaman ng Pilipinas,, 5. Batas na kung saan labag ang Parity Rights3. Halaga ng perang ibibgay ng Amerika kung


tatanggapin ng Pilipinas ang Parity Rights
4. Nagbibigay ng pantay na karapatan ng mga Pilipino
at Amerikano na malinang ang mga likas na
pinagkukunang-yaman ng Pilipinas,
5. Batas na kung saan labag ang Parity Rights​

Answer:

Thanks for points HAHA SuS

Explanation:

Thanks for points HAHA SuS


Leave a Reply

Your email address will not be published.