3. Bilang isang mag-aaral, ano ang masasabil naramdaman mo sa mga pangyayari, sa iyong lipunang ginagalawan?3. Bilang isang mag-aaral, ano ang masasabil naramdaman mo sa mga pangyayari


sa iyong lipunang ginagalawan?​

Answer:

bilang isang magaaral ako ay nalulungkot dahil tinamaan Tayo Ng pandemya


Leave a Reply

Your email address will not be published.