3 bakit kaya nagsisilbing ikaw si kanayun Martha at haligi si tattay Berto ng kanilang tahanan3 bakit kaya nagsisilbing ikaw si kanayun Martha at haligi si tattay Berto ng kanilang tahanan​

Answer:

Nagsisilbing ilaw ang nanay at nagiging haligi naman ng tahanan ang tatay

Step-by-step explanation: pa BRAINLIST


Leave a Reply

Your email address will not be published.