28. Sa kanyang panahon ay ipinalagay siyang “poeta laureado201d ng mga, Pilipinong nagsasalita sa Kastila., A. Cecilio Apostol, C. Fernando Maria Guerrero, B. Jesus Balmori, D. Claro M. Recto28. Sa kanyang panahon ay ipinalagay siyang “poeta laureado” ng mga


Pilipinong nagsasalita sa Kastila.
A. Cecilio Apostol
C. Fernando Maria Guerrero
B. Jesus Balmori
D. Claro M. Recto​

Answer:

A.

Explanation:

ayan din po yung sagot ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.