28-30. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang pagkakaroon ng sariling kapayapaan sa, pakikipagkapwa?28-30. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipamamalas ang pagkakaroon ng sariling kapayapaan sa


pakikipagkapwa?​

Bilang isang mag maipapamalas ang pagkakaroon ng sariling disiplina tungo sa progresibong kultura


Leave a Reply

Your email address will not be published.